รออนุมัติ 0 รายการ
ระบบยื่นขอ Vaccine Passport (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์

***กรุณา อ่านขั้นตอนการยื่นขอ Vaccine Passport (COVID-19) ก่อนดำเนินการ***

คลิกยืนขอ Vaccine Passport (COVID-19)

****สามารถรับ Vaccine Passport (COVID-19) ได้ในวันเวลาราชการเท่านั้น****

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ยื่นขอ วันที่นัดรับเอกสาร หมายเหตุ สถานะ
1 นายCHIRAPHON  PHUTHAMMA 29 มิถุนายน 2565 รบกวนส่งสลิปการจ่ายเงินเข้ามาใหม่นะค่ะ สลิปไม่สมบูรณ์ ไม่อนุมัติ
2 นายปริญญา  ทวีพงษ์ 28 มิถุนายน 2565 รออนุมัติ
3 นายปิยะ  คงมั่น 24 มิถุนายน 2565 04 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 13.00-1 5.30 น อนุมัติ
4 นางสาวเกสรา  ไตรรงค์ 24 มิถุนายน 2565 04 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 13.00 น - 15.30 น อนุมัติ
5 Mr.weraphon  siangsai 23 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
6 Mrs.mullika  siangsai 23 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
7 นายsangusa  siangsai 23 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
8 นางสาวภาวิณี  สาริสิทธิ์ 22 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
9 นางสาวพูนสวัสดิ์  ไวแสน 22 มิถุนายน 2565 รบกวนยื่นประวัติการได้รับวัคซีน ที่ได้รับในประเทศไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่อนุมัติ
10 นายพีรดล  พรมใต้ 22 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
11 นายSupachai  Srichantha 21 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
12 นางสาวORADEE   PARNJERM 21 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
13 นายNapasorn  Khunla 21 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
14 Mr.Karom  Khunla 21 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
15 Mrs.Saichon  Khunla 21 มิถุนายน 2565 วันที่ 24-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
16 นายPimchanok   Sumranmon 20 มิถุนายน 2565 วันที่ 23-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
17 นางสาวSeangdao  Kongmawan 20 มิถุนายน 2565 วันที่ 23-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
18 นายKhanchai  Srithin 20 มิถุนายน 2565 วันที่ 23-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
19 นางสาวChayanis  Trakulthong 19 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
20 นายItthichai  Thongcharoen 19 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
21 Mrs.Yaowalak  Apichatvullop 19 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
22 นายTHARUNRAT  PUCHOMSRI 19 มิถุนายน 2565 รบกวนยื่นหลักฐานการโอนเงินเข้ามาใหม่อีกครั้งค่ะ ไม่อนุมัติ
23 Mr.BUNTHITA  PUTAEWNA 19 มิถุนายน 2565 รบกวนยื่นหลักฐานการโอนเงินเข้ามาใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่อนุมัติ
24 นายPHIRAPHON  ONPRATHUM 18 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
25 นายSULADDA  ONPRATHUM 18 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
26 นายSOMMAI  CHARARAT 18 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
27 Mr.KHACHARAT  CHAIYARANG 17 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
28 นายMonwalee  Sripenrak 17 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
29 Mr.Adunwit   Khanfaruean 17 มิถุนายน 2565 วันที่ 22-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
30 นายปิยพัชร์  ดงรุ่ง 14 มิถุนายน 2565 รบกวนแนบสลิปการชำระเงิน 50 บาท ค่าทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่อนุมัติ
31 นายกิตติพงษ์  โพธิ์พรม 14 มิถุนายน 2565 วันที่ 16/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
32 นายNaphaphon  Khammual 13 มิถุนายน 2565 วันที่ 16/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ยื่นใหม่เนื่องจากพิมพ์ยื่นไปรอบแรกพิมพ์ชื่อภาษาไทยไป อนุมัติ
33 นางสาวJintana  Kotsriha 13 มิถุนายน 2565 รบกวนยื่นหลักฐานการโอนเงินเข้ามาใหม่อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่อนุมัติ
34 นางสาวอุมาพร  ผาบจันสิงห์ 13 มิถุนายน 2565 วันที่ 15/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
35 นายThirakanda  Phuyiamjit 13 มิถุนายน 2565 วันที่ 15/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
36 Mrs.SUPHAPHON  MUENTHA 12 มิถุนายน 2565 วันที่ 15/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
37 นายYUPAWADEE  SEEVANTA 12 มิถุนายน 2565 วันที่ 15/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
38 นายRossukon  Puka 11 มิถุนายน 2565 วันที่ 15-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
39 นางสาวสุภาวี  คำเภา 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
40 นางสาวศรีรัตน์  อุทธวัง 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
41 นางสาวจิราภรณ์  ศิรานี 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
42 นายNASANON  KHAMKHOMKHET 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
43 Mr.THANIS  MEEKAEW 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
44 นายKANTIDA  NANUDON 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
45 นายHATHAICHANOK  NANUDON 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14-06-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
46 นายอนุวัต  ผิวงาม 8 มิถุนายน 2565 วันที่ 09/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ไปประเทศเกาหลี อนุมัติ
47 นายธนพล  ศรีสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2565 วันที่ 09/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
48 Mr.PHUMITHAT  KAENKO 7 มิถุนายน 2565 วันที่ 09/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
49 Mrs.SEEWILAI  KAENKO 7 มิถุนายน 2565 วันที่ 09/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
50 นายKhanittiya  Leksomboon 6 มิถุนายน 2565 วันที่ 09/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
51 นายWannida  Suwannasri 6 มิถุนายน 2565 วันที่ 07/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
52 Mr.PANOT  RATTANACHUM 2 มิถุนายน 2565 วันที่ 07/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
53 Mr.Weerayuth  Samranruen 2 มิถุนายน 2565 รบกวนยื่นหลักฐานการโอนเงินเข้ามาใหม่อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่อนุมัติ
54 Mr.Akkhraphol  Onprathum 1 มิถุนายน 2565 วันที่ 07/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
55 Mrs.THALINEE  BOONTAE 1 มิถุนายน 2565 วันที่ 07/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
56 นายTanya  Apichatvullop 31 พฤษภาคม 2565 วันที่ 06/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ยื่นใหม่ เนื่องจากอันเดิมชื่อเป็นภาษาไทยค่ะ ขอแก้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ อนุมัติ
57 Mrs.Wongduean  Malapri 31 พฤษภาคม 2565 วันที่ 02/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. แก้ไขเป็นภาษาอังกฤษครับ อนุมัติ
58 Mr.Wisanukorn  Phudphor 30 พฤษภาคม 2565 วันที่ 02/06/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ชื่อและนานสกุลให้ยึดตามพาสปอร์ต อนุมัติ
59 นายKunyapuch  Panurak 30 พฤษภาคม 2565 วันที่ 1/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. 2021-08-03511114 อนุมัติ
60 นางสาวอมรรัตน์   เหล่าไชย 29 พฤษภาคม 2565 วันที่ 1/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. 2021-08-0351113 อนุมัติ
61 นายพสันต์  อัมพวา 29 พฤษภาคม 2565 วันที่ 1/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. 2021-08-0351112 อนุมัติ
62 Mr.SOONTHON  CHANTATIP 29 พฤษภาคม 2565 วันที่ 01/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 2021-08-0351111 อนุมัติ
63 นายPattra  Waramit 29 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31-05-2565 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ เว้นเวลา อนุมัติ
64 นายyuwadee  choumali 28 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
65 นายnatawadee  putrit 28 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
66 นายpranee  prompadcha 28 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
67 นายRatchakal  Chainikom 27 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
68 นางสาวสกุลรัช  นาคทิพย์ 27 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
69 นางสาวนันทนา   อาจเค 27 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
70 นายพิพัฒน์พงษ์  แก้วคำจันทร์ 27 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
71 นายMintra  Phumngoen 26 พฤษภาคม 2565 วันที่ 31/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
72 Mr.SOONTHON  CHANTATIP 25 พฤษภาคม 2565 27/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
73 นางสาวPHAIRIN  KHOTPHAT 23 พฤษภาคม 2565 วันที่ 27/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
74 นางสาวนันท์นภัส  รัตนูปการ 23 พฤษภาคม 2565 วันที่ 26/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
75 นายSuriyan  Seesan 23 พฤษภาคม 2565 วันที่ 26/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
76 นายSurasak  Ritthikoon 23 พฤษภาคม 2565 26/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
77 นางสาวParthana  Ritthikoon 23 พฤษภาคม 2565 วันที่ 26/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30 - 15.30 น. อนุมัติ
78 นายSujittra  Pansuwan 16 พฤษภาคม 2565 20/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ยื่นใหม่เนื่องจากพิมพ์ยื่นไปรอบแรกพิมพ์ชื่อภาษาไทยไป อนุมัติ
79 นางสาวPHANTHILA  BUTWANG 16 พฤษภาคม 2565 20/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
80 นายOnuma  Phoothornlert 15 พฤษภาคม 2565 20/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
81 นายNatiya  Mool-in 15 พฤษภาคม 2565 20-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
82 นายPARICHAD  SAMSEE 12 พฤษภาคม 2565 20-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
83 นายChontida  Benkun 12 พฤษภาคม 2565 20-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. ฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ประเทศเกาหลี วัคซีนJanssen 31/08/2564 อนุมัติ
84 นายDuangyiwa  Aroonsaengmanee 12 พฤษภาคม 2565 20-05-2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
85 Mr.PAKONSAK  SRISUK 11 พฤษภาคม 2565 17/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
86 นายParichart  Kaewdee 11 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18/05/2565 เวลา 13.30 - 15.30 อนุมัติ
87 Mr.Aphirat  Nittayanuchit 11 พฤษภาคม 2565 18/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 อนุมัติ
88 นายเชษฐา  ภูชมขื่น 10 พฤษภาคม 2565 18/05/65 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 อนุมัติ
89 นางภรกุศล  ใสลำเพาะ 10 พฤษภาคม 2565 18/05/65 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 อนุมัติ
90 นางสิรินทิพย์  ศรีจันทร์ดี 10 พฤษภาคม 2565 วันที่ 12/05/2565 เวลา 13.30-15.30 น. อนุมัติ
91 นางดาวัลย์  ละราคี 10 พฤษภาคม 2565 วันที่ 12/05/2565 เวลา 13.30/15.30 น. อนุมัติ
92 นายNipaporn  Khamsawat 9 พฤษภาคม 2565 วันที่ 12/05/2565 เวลา 13.30-15.30 น. 36Khamsawat@gmail.com อนุมัติ
93 Mr.Channarong  Pantura 9 พฤษภาคม 2565 วันที่ 12/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-15.30 น. 247PiNKCANDY@Gmail.com อนุมัติ
94 Miss.PONNIPA  PUKAEW 9 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-16.00 น. อนุมัติ
95 Miss.Mayuree  Khamtad 9 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-16.00 น. อนุมัติ
96 Mr.JAKKAPHOL  PHOODUNGSRI 8 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-16.00 น. อนุมัติ
97 Mrs.PITCHAYATHIDA  PHOODUANGSRI 8 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-16.00 น. อนุมัติ
98 นางสาวณัฐวดี  ฉิมฉวี 7 พฤษภาคม 2565 วันที่ 11/05/2565 เป็นต้นไป เวลา 13.30-16.00 น. อนุมัติ